تبلیغات
شرکت سهامی زراعی خضری - بازدید و تهیه گزارش از مراحل برداشت چغندرقند مزارع


در مورخه 94/09/08 مدیرعامل شرکت سهامی زراعی خضری از روند برداشت چغندر قند مزارع شرکت بازدید به عمل آوردند، در ادامه خبرنگار بخش نیمبلوک گزارشی در خصوص برداشت چغندرقند تهیه نمودکه مهندس رمضانی در این خصوص افزود :پیش بینی می شود امسال از سطح 300 هکتار از مزارع چغندر قند میزان 12هزارتن چغندر قند تحویل کارخانه قند تربت حیدریه گردد.ارسال توسط روابط عمومی
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
آخرین اخبار اقتصادی
شرکت سهامی زراعی خضری KACO

قالب وبلاگ